Grzegorz Wasiluk

Grzegorz Wasiluk

Dr nauk medycznych, Lekarz stomatolog

Grzegorz

Wasiluk

Protetyk,
Zastępca Dyrektora Medycznego

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Współprowadzący Klinikę Stomatologiczno-Medyczną Med-Oral w Rumi. Pracownik Zakładu Protetyki i Implantoprotetyki Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Swoją edukację podyplomową kontynuował głównie poza granicami kraju m.in. w Niemczech, Hiszpanii oraz USA. Ukończył pierwszą edycję Programu Implantologicznego odbywającego się w Mediterranean Prosthodontic Institute (Hiszpania) oraz w University of North Carolina (USA). Uczestniczył w kursach podnoszących kwalifikacje w University of Southern California w Los Angeles (USA) oraz w klinice dr John’a Kois’a w Seattle (USA). Jako pierwszy Polak ukończył prestiżowy program P3 dla międzynarodowych wykładowców organizowany przez Dentsply Implants we Frankfurcie nad Menem (Niemcy). Fellowship ICOI. Autor licznych publikacji o tematyce protetycznej i implantoprotetycznej ukierunkowanych na rozwiązania w systemie CAD/CAM. Wykładowca krajowy i międzynarodowy. Aktywny członek Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej. Pasjonat nowoczesnej stomatologii, stale dążący do idealnego uśmiechu swoich pacjentów.